Meklēšana

Publikācija Jurista Vārdā

Drukāt
Jurista Vārda 2013. gada 21. maija numurā publicēts Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta sagatavotais pārskats par aktuālajiem spriedumiem 2012. gada pēdējā ceturksnī, kā arī 2013. gadā izskatītajām prejudiciālā nolēmuma lietām.
Ar minēto publikāciju var iepazīties šeit.