Meklēšana

32011L0085

Drukāt
document
CELEX Nr.: 32011L0085
ES TA statuss: Ieviests/pārņemts
ES TA nosaukums:

Padomes Direktīva 2011/85/ES ( 2011. gada 8. novembris ) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām
OV L 306, 23.11.2011., 41./47. lpp.
ES TA veids: Direktīva
Ieviešanas/pārņemšanas termiņš: 31.12.2013
PDFHTML
Sadaļa

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Fiskālās disciplīnas likums

Likumi.lv
 likumi_lv_....13_FDL.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Atbilstības tabula

Izpildes pasākuma veids:
.

 Direktīvas....b_tab.docx 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Cits

Izpildes pasākuma veids:
Finanšu ministrijas iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā ievieš Padomes direktīvas 2011/85/ES normas attiecībā uz ietekmi uz fiskālo datu apkopošanu un izplatīšanu"

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Likums par budžetu un finanšu vadību

 likumi_lv_....3_LBFV.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Cits

Izpildes pasākuma veids:
2017.gada 30.maija Finanšu ministrijas iekšējie noteikumi Nr.12-29/19 "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un Stabilitātes programmas sagatavošana”

 IEK_NOT_19_PDF.PDF 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Finanšu ministrijas 2018.gada 16.februāra iekšējie noteikumi Nr.12-5/7 “Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta vispārējās valdības budžeta fiskālo datu publicēšana saskaņā ar Padomes 2011. gada 8. novembra direktīvas 2011/85/ES 3. pantu un 14. panta 3. punktu”.

 IEK.NOT.7.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Cits

Izpildes pasākuma veids:
Finanšu ministrijas 2018.gada 16.februāra iekšējie noteikumi Nr.12-5/8 "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un Stabilitātes programmas sagatavošana"

 IEK.NOT.8.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums.

Likumi.lv
 Gada pārsk....likums.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Revīzijas pakalpojumu likums

Likumi.lv
 Revīzijas ....likums.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Likumi.lv
 Publikas p....likums.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums.

Likumi.lv
 Ilgtermiņa....likums.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
MK noteikumi

Izpildes pasākuma veids:
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".

Likumi.lv
 Noteikumi ....zāciju.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Valsts kontroles likums

Likumi.lv
 Valsts kon....likums.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
MK noteikumi

Izpildes pasākuma veids:
Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem".

Likumi.lv
 MK noteikumi Nr.523.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
MK noteikumi

Izpildes pasākuma veids:
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju".

Likumi.lv
 Noteikumi ....kāciju.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
MK noteikumi

Izpildes pasākuma veids:
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".

Likumi.lv
 Noteikumi ....kāciju.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
MK noteikumi

Izpildes pasākuma veids:
Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam".

Likumi.lv
 MK_noteikumi_Nr.867.pdf 
document