Meklēšana

32011L0085

Drukāt
document
CELEX Nr.: 32011L0085
ES TA statuss:

Daļēji ieviests/daļēji pārņemts
ES TA nosaukums:

Padomes Direktīva 2011/85/ES ( 2011. gada 8. novembris ) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām
OV L 306, 23.11.2011., 41./47. lpp.
ES TA veids: Direktīva
Ieviešanas/pārņemšanas termiņš: 31.12.2013
PDFHTML
Sadaļa

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Fiskālās disciplīnas likums

Likumi.lv
 likumi_lv_....13_FDL.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Atbilstības tabula

Izpildes pasākuma veids:
.

 Direktīvas....b_tab.docx 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Cits

Izpildes pasākuma veids:
Finanšu ministrijas iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā ievieš Padomes direktīvas 2011/85/ES normas attiecībā uz ietekmi uz fiskālo datu apkopošanu un izplatīšanu"

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Likums

Izpildes pasākuma veids:
Likums par budžetu un finanšu vadību

 likumi_lv_....3_LBFV.pdf 

Atbildīgā institūcija (-as):
Finanšu ministrija

Nacionālā TA nosaukums:
Cits

Izpildes pasākuma veids:
2017.gada 30.maija Finanšu ministrijas iekšējie noteikumi Nr.12-29/19 "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā tiek nodrošināta vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un Stabilitātes programmas sagatavošana”

 IEK_NOT_19_PDF.PDF 
document