Meklēšana

Publikācija par Eiropas Savienības Tiesas svarīgākiem spriedumiem

Drukāt

2015. gada 8. decembra žurnāla "Jurista Vārds" izdevumā Tieslietu ministrija sniedz kārtējo ieskatu dažos būtiskākajos un interesantākajos Eiropas Savienības Tiesas spriedumos, kas pieņemti laika periodā no 2014. gada novembra līdz 2015. gada novembrim.

Eiropas Savienības Tiesas aktuālo spriedumu apkopojumu ir veicis Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departaments.

Ar publikāciju var iepazīties šeit.