Meklēšana

Datu bāzes

Drukāt

EUR-LEX tīmekļa vietnē ir atrodami ES juridisko dokumentu pilni teksti visās oficiālajās valodās — meklēšanas funkcija ļauj atrast konkrētus tiesību un normatīvos aktus.

 

Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietne, kurā no 1997. gada 17. jūnija ir pieejama Eiropas Savienības Tiesas judikatūra visās ES oficiālajās valodās. Tiesas datubāzē ir pieejami spriedumu, Tiesas atzinumu, ģenerāladvokāta atzinumu un ES tiesu rīkojumu pilni teksti. Meklēšanu datubāzē var veikt, norādot lietas numuru, datumu, lietas dalībnieku vārdus vai nosaukumus, atsauces vārdus tekstā utt. Datubāzē ir iekļauti arī nolēmumu kopsavilkumi, informācija par nolēmumiem, kas vēl nav publicēti judikatūras krājumos, un paziņojumi publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

ES tiesību aktu kopsavilkumi (angļu valodā) - šī tīmekļa vietne īsā un viegli uztveramā izklāstā iepazīstina ar ES tiesību aktu galvenajiem aspektiem. Šajā tīmekļa vietnē ievietoti aptuveni 3000 ES tiesību aktu kopsavilkumi — faktu lapas sadalījumā pa tematiskajām jomām atbilstoši ES darbības virzieniem. Tēmu loks, sākot no lauksaimniecības un beidzot ar transporta jomu, aptver plašu un atjauninātu ES tiesību aktu klāstu. Nav iekļauti vienīgi īslaicīgi aktuāli juridiski lēmumi, piemēram, dotāciju lēmumi. Pašlaik šī tīmekļa vietne pieejama 11 valodās.

 

Pre-lex datubāze lēmumu pieņemšanas procesā ļauj sekot visu likumdošanas priekšlikumu izskatīšanas gaitai ES institūcijās.

 

Europe Direct ir tīmekļa vietne, kura piedāvā garu un tehnisku ES tiesību aktu viegli uztveramus kopsavilkumus (šajā tīmekļa vietnē iedzīvotāji var arī uzdot jautājumus par Eiropas Savienību).