Meklēšana

Latvijas institūciju sadarbība ar ES institūcijām

Drukāt

Brīdī, kad valsts tiesību akts, ar kuru ievieš ES tiesību aktu, tiek pieņemts Saeimā vai Ministru kabinetā, ES tiesību aktu pārņemšanas process vēl nav beidzies. Lai dalībvalsts pilnībā izpildītu savas saistības attiecībā uz direktīvu pārņemšanu, dalībvalstij ir jāpaziņo Eiropas Komisijai par tiem nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem direktīvas prasības ir pārņemtas. Tas notiek ar elektroniskās datu bāzes „Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēma” (turpmāk – VIPPS) palīdzību, ko ir izveidojusi Eiropas Komisija, lai vienkāršotu paziņošanas procedūru.

                                                      

Datu bāzē ir pieejama pēc iespējas plašāka informācija par direktīvām – pārņemšanas termiņi, informācija par nacionālajiem tiesību aktiem un pašu tiesību aktu elektroniskās versijas, ar kurām ir pārņemtas direktīvu prasības, saraksts ar direktīvām, par kurām nav vēl sniegti paziņojumi, un arī tās direktīvas, par kurām Eiropas Komisija pret Latviju ir uzsākusi pārkāpuma procedūras.

 

VIPPS ir elektroniskā datu bāze ar ierobežotu pieejamību. Kad atbildīgā institūcija (ministrija vai iestāde) par attiecīgo direktīvu ir papildinājusi datu bāzi ar jaunāko informāciju, kas skar direktīvu pārņemšanu, un pievienojusi jaunāko nacionālo tiesību aktu, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kā šīs datu bāzes atbildīgais administrators nosūta (pirms tam pārbaudot tiesību akta atbilstību) informāciju Eiropas Komisijai. Ar brīdi, kad Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir precizējusi visu informāciju un nosūtījusi to Eiropas Komisijai, var uzskatīt, ka direktīvas pārņemšanas process Latvijā ir pabeigts.

 

Atbildīgā institūcija līdz regulā un lēmumā noteiktajam spēkā stāšanās termiņam, sagatavo paziņojuma vēstuli iesniegšanai attiecīgai ES institūcijai. Paziņojuma vēstule tiek nosūtīta Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai ES, kas to nosūta atbildīgajai ES institūcijai un amatpersonai, kas pārrauga regulas un lēmuma īstenošanu.