Meklēšana

Dažādas rokasgrāmatas

Drukāt
1. Tieslietu ministrijas mājaslapā ir pieejama Tieslietu ministrijas izstrādātā Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata.
 
Rokasgrāmatas mērķis ir apkopot galvenos Eiropas Savienības tiesību darbības pamatprincipus un svarīgākās Latvijas tiesību sistēmas juridiskās tehnikas prasības, kas jāievēro, lai pilnībā nodrošinātu Latvijai saistošo Eiropas Savienības tiesību ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā.
Lai sasniegtu minēto mērķi, rokasgrāmata ir sadalīta piecās nodaļās. Rokasgrāmatas mērķauditorija ir valsts pārvaldes iestādes, kā arī citas Eiropas Savienības tiesību ieviešanā iesaistītās institūcijas, tajā skaitā arī privātpersonas, kas iesaistītas valsts pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izpildē.
 
2. Dažādas Eiropas Savienības Tiesas izstrādātās vadlīnijas un dokumenti, kas nosaka procesu tiesā, ir pieejami Eiropas Savienības Tiesas majaslapā. Tur arī atrodamas vadlīnijas pušu pārstāvjiem un praktiski padomi lietas dalībniekiem.
 
3. Ārlietu ministrijas publicētā rokasgrāmata praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem.
 
Šī rokasgrāmata sniedz ieskatu ES institūciju darbības principos, raksturo ES lēmumu pieņemšanas un ieviešanas mehānismus, kā arī Latvijas interešu formulēšanas un aizstāvēšanas iespējas.