Meklēšana
Cita noderīga informācija

Eiropas Savienības Tiesa DNB bankas spriedumā izmaina līdzšinējo praksi nodokļu atvieglojumos
2018.03.22.
2017. gada 21. septembrī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pasludināja spriedumu lietā C-326/15 AS “DNB Banka” pret Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID), kurā analizēja, vai Direktīvas 2006/112[1] (turpmāk – direktīva) 132. panta 1. punkta f) apakšpunktā paredzētie nodokļu atbrīvojumi attiecas uz neatkarīgu personu grupu, kura sniedz finanšu pakalpojumus. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-284/16 Achmea
2018.03.22.
2018. gada 6. martā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) pasludināja spriedumu lietā C-284/16 Achmea par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu (šķīrējtiesas klauzulu), kas ietverts starp dalībvalstīm noslēgtajā divpusējā ieguldījumu aizsardzības līgumā, atbilstoši kuram ieguldītājam ir tiesības vērsties pret viņu ieguldījumu uzņemošo dalībvalsti starptautiskajā šķīrējtiesā. Lasīt tālāk..
EST spriedums lietā C-398/15 Camera di Commercio pret Salvatore Manni
2017.12.15.
Lietā C-398/15 Camera di Commercio pret Salvatore Manni EST apskatīja jautājumu par akciju sabiedrības tiesībām tikt aizmirstam Uzņēmumu reģistrā pēc tās izbeigšanās Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa piespriež Zviedrijas Karalistei samaksāt Eiropas Komisijai naudas sodu EUR 3 miljoni apmērā.
2013.06.18.
Lasīt tālāk..
Ziņojums par pārkāpuma procedūrām
2013.06.07.
Lasīt tālāk..