Meklēšana
Eiropas Savienības Tiesa: Svarīgākie spriedumi

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā saistībā ar atkārtotas pēcmuitošanas pārbaudes veikšanu un sākotnējās pēcmuitošanas pārbaudes rezultātu pārskatīšanu
2016.01.07.
Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 10. decembrī pasludināja spriedumu lietā C-427/14 Veloserviss, kurā prejudiciālos jautājumus uzdeva Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atzīšanu par noguldītāju, kuram ir izmaksājama garantētā atlīdzība
2015.11.16.
2015. gada 2. septembrī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-127/14 Surmačs, kurā prejudiciālo jautājumu uzdeva Latvijas Republikas Augstākā tiesa, lai noskaidrotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām interpretāciju saistībā ar valsts tiesībām neattiecināt garantiju uz dažu kategoriju noguldītājiem vai noguldījumiem. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par deklarētās dzīvesvietas nosacījuma pamatojumu, lai varētu iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību
2015.11.16.
2015. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-664/13 Nīmanis, kurā prejudiciālo jautājumu uzdeva Latvijas Republikas Administratīvā apgabaltiesa, lai noskaidrotu, vai tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, kas noteic, ka vienīgais veids, kā pierādīt, ka persona pastāvīgi dzīvo šajā valsti (Latvijā), ir šīs personas deklarētā dzīvesvieta, nav pretrunā Eiropas Savienības regulējumam. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par deklarēto preču klasifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras noteikumiem
2015.11.16.
2015. gada 4. martā Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-547/13 Oliver Medical, kurā prejudiciālos jautājumus uzdeva Latvijas Republikas Administratīvā rajona tiesa, lai noskaidrotu, vai ādas asinsvadu un dermatoloģisku problēmu ārstēšanai paredzētie aparāti var tikt klasificēti atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras noteikumiem kā medicīnas preces. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atsauces zāļu ražotāja subjektīvajām tiesībām prasīt ģenērisko zāļu reģistrācijas atcelšanu
2015.11.16.
2014. gada 23. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-104/13 Olainfarm, kurā prejudiciālos jautājumus uzdeva Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts saistībā ar tiesvedību starp AS „Olainfarm”, Veselības ministriju un Zāļu valsts aģentūru. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par Lietuvas tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi
2015.11.16.
Eiropas Savienības Tiesa 2014. gada 23. oktobrī pasludināja spriedumu lietā C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines par Lietuvas tiesas nolēmuma atzīšanas un izpildes pieļaujamību. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Šengenas zonā nepieciešamajiem dokumentiem
2015.11.16.
Eiropas Savienības Tiesa 2014. gada 4. septembrī pasludināja spriedumu lietā C-575/12 Air Baltic Corporation par dokumentiem, kas nepieciešami, lai trešo valstu pilsoņi ieceļotu Šengenas zonā. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par muitas parāda aprēķināšanas kārtību muitas deklarācijām, par kurās deklarētajām precēm nav veiktas, un nav iespējams veikt pārbaudes
2015.11.16.
Eiropas Savienības Tiesa 2014. gada 27. februārī pasludināja spriedumu lietā C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada 3. oktobrī pasludināja spriedumu lietā C-267/11 P Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku, noraidot Eiropas Komisijas apelācijas sūdzību un izlemjot lietu par labu Latvijas Republikai
2015.11.16.
Apelācijas sūdzību iesniedza Eiropas Komisija par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-369/07 , ar kuru atcelts Eiropas Komisijas lēmums par Latvijas Republikas 2006. gada beigās iesniegto papildināto emisijas kvotu valsts sadales plānu 2008.–2012. gadam. Lasīt tālāk..

Eiropas Savienības Tiesa atbild, vai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros jāvērtē īpašuma tirgus vērtības izmaiņas

2015.11.03.
Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2013. gada 14. martā ir pasludinājusi spriedumu lietā C-420/11 Leth Austrijas tiesas uzdotā prejudiciālā jautājumā par ES tiesību interpretāciju. Lasīt tālāk..

Eiropas Savienības Tiesa pasludina vēl vienu spriedumu par apdrošinātāja atbildības limitu attiecībā uz nemateriālo zaudējumu kompensāciju sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas ietvaros

2014.03.03.
Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada 3. oktobrī pasludināja spriedumu lietā C-267/11 P Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku, noraidot Eiropas Komisijas apelācijas sūdzību un izlemjot lietu par labu Latvijai
2014.03.03.
Lasīt tālāk..

ESTiesa pasludina spriedumu par apdrošinātāja atbildības limitu attiecībā uz nemateriālo zaudējumu, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušiem radiniekiem, kompensāciju sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas ietvaros

2013.10.31.
Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa lemj par labu Latvijai
2013.10.11.
Eiropas Savienības Tiesa 2013. gada 3. oktobrī pasludināja spriedumu lietā C-267/11 P Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku, noraidot Eiropas Komisijas apelācijas sūdzību un izlemjot lietu par labu Latvijas Republikai. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa atbild uz jautājumiem par bērna kopšanas atvaļinājumā esoša ierēdņa novērtēšanu sakarā ar ierēdņa amata vietas likvidēšanu
2013.06.21.
Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atteikumu piešķirt PVN identifikācijas numuru tāpēc, ka nodokļa maksātājam nav materiāltehnisku un finansiālu iespēju deklarētās saimnieciskās darbības veikšanai
2013.05.22.
Lasīt tālāk..
ES Tiesa pasludina spriedumu par Šengenas Robežu kodeksā noteikto dalībvalsts pienākumu paredzēt pārsūdzības iespējas attiecināšanu uz lēmuma, ar kuru atļauts ieceļot, pieņemšanas gaitā izdarītiem procesuāliem pārkāpumiem.
2013.05.22.
Lasīt tālāk..
ES Tiesa izdeva rīkojumu par valsts tiesiskā regulējuma atbilstību ES tiesībām saistībā ar atsevišķiem papildus valsts tiešajiem maksājumiem
2013.05.22.
Lasīt tālāk..