Meklēšana

Laipni lūgti!

 

Laipni lūgti www.estiesibas.lv  portālā, kurā pieejama ar Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un dalību Eiropas Savienības Tiesas lietās saistīta informācija.

Lai uzlabotu sabiedrības un citu institūciju informētību par situāciju Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas jomā, ir atklāts šis publiskais, ikvienam pieejamais tīmekļa portāls, kurā ir pieejama ar Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un dalību Eiropas Savienības Tiesā saistīta informācija.

Izmantojot meklētājus lapas kreisajā pusē, varat atlasīt informāciju par Eiropas Savienības tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un dalību Eiropas Savienības Tiesas lietās.

Papildus lapas kreisajā pusē ir izvietota paskaidrojoša informācija par Eiropas Savienības tiesību aktiem, Eiropas Savienības Tiesu, pārkāpuma procedūrām un citām lietām, kas palīdzēs labāk izprast Eiropas Savienības darbību.

Lapas kreisās puses pašās beigās ir ievietota informācija, kas varētu būt interesanta un noderīga - dažādi ilustratīvi piemēri un rokasgrāmatas.

Drukāt
Jaunumi

EST pasludina spriedumu lietā Maxima Latvija par konkurences tiesībās aizliegtu vienošanos konstatēšanu

2015. gada 26. novembrī Eiropas Savienības Tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā C-345/14 Maxima Latvija, kurā prejudiciālā nolēmuma lūgumu lietā iesniedza Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments. Lasīt tālāk..
Publikācija par Eiropas Savienības Tiesas aktuāliem spriedumiem
2015. gada 8. decembra žurnāla "Jurista Vārds" izdevumā Tieslietu ministrija sniedz kārtējo ieskatu dažos būtiskākajos un interesantākajos Eiropas Savienības Tiesas spriedumos, kas pieņemti laika periodā no 2014. gada novembra līdz 2015. gada novembrim. Lasīt tālāk..
Arhīvs
Eiropas Savienības Tiesa: Svarīgākie spriedumi

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā saistībā ar atkārtotas pēcmuitošanas pārbaudes veikšanu un sākotnējās pēcmuitošanas pārbaudes rezultātu pārskatīšanu
Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 10. decembrī pasludināja spriedumu lietā C-427/14 Veloserviss, kurā prejudiciālos jautājumus uzdeva Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atzīšanu par noguldītāju, kuram ir izmaksājama garantētā atlīdzība
2015. gada 2. septembrī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-127/14 Surmačs, kurā prejudiciālo jautājumu uzdeva Latvijas Republikas Augstākā tiesa, lai noskaidrotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām interpretāciju saistībā ar valsts tiesībām neattiecināt garantiju uz dažu kategoriju noguldītājiem vai noguldījumiem. Lasīt tālāk..
Arhīvs
Cita noderīga informācija

Eiropas Savienības Tiesa DNB bankas spriedumā izmaina līdzšinējo praksi nodokļu atvieglojumos
2017. gada 21. septembrī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pasludināja spriedumu lietā C-326/15 AS “DNB Banka” pret Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID), kurā analizēja, vai Direktīvas 2006/112[1] (turpmāk – direktīva) 132. panta 1. punkta f) apakšpunktā paredzētie nodokļu atbrīvojumi attiecas uz neatkarīgu personu grupu, kura sniedz finanšu pakalpojumus. Lasīt tālāk..
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-284/16 Achmea
2018. gada 6. martā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) pasludināja spriedumu lietā C-284/16 Achmea par ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas mehānismu (šķīrējtiesas klauzulu), kas ietverts starp dalībvalstīm noslēgtajā divpusējā ieguldījumu aizsardzības līgumā, atbilstoši kuram ieguldītājam ir tiesības vērsties pret viņu ieguldījumu uzņemošo dalībvalsti starptautiskajā šķīrējtiesā. Lasīt tālāk..
Arhīvs