Meklēšana

ES tiesību aktu detalizēta meklēšana

Drukāt
results

Šajā meklēšanas formā var atrast dažādus Eiropas Savienības tiesību aktus, atlasot tos pēc dažādiem kritērijiem. Tā, piemēram, pieņemšanas datums, ir datums, kad tiesību akts ir pieņemts ES. Savukārt pārņemšanas datums, ir datums, kad attiecīgais akts ir jāpārņem Latvijas Republikas tiesību aktos.

Visi ES tiesību akti ir klasificēti atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu direktorijam (analītiskai struktūrai) – katram aktam ir direktorija kods. Atlasot vienu no direktorija sadaļām, lietotājs iegūst sarakstu, kurā ir visu attiecīgajā sadaļā iedalīto spēkā esošo tiesību aktu nosaukumi. Aktus ar direktoriju kodiem var arī atrast šeit.

ES tiesību aktus varat atlasīt arī pēc to veida. Sīkāk par katru no veidiem varat izlasīt šeit.

Zem meklētāja ir redzams saraksts ar ES tiesību aktiem, kas ir sarindoti secībā no jaunākā pieņemtā uz vecāko.

 

Pieņemšanas datums
NoLīdz
Ieviešanas/pārņemšanas termiņš
NoLīdz
Direktorijas kods (-i)
ES TA veids
ES TA nosaukums
Atbildīgā institūcija
ES TA statuss
Vai ir ierosināta PP?
Vai ir ierosināts tiesas process?

 

results